Disclaimer voor All-roundbouw.nl | Geert de Vries

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. All-roundbouw.nl | Geert de Vries streeft ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of aanverwante grafische afbeeldingen op de website. U vertrouwt op dergelijke informatie op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zal All-roundbouw.nl | Geert de Vries aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enige schade voortvloeiend uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met, het gebruik van deze website.

Externe Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder beheer staan van All-roundbouw.nl | Geert de Vries. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de inhoud ervan.

Wijzigingen

[Bedrijfsnaam] behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.

Juridische Informatie

Deze disclaimer is onderhevig aan de wetten en rechtsgebieden waarin All-roundbouw.nl | Geert de Vries opereert. Als een bepaling van deze disclaimer ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze disclaimer.